Bijscholing: leespraat

Op 02.06.2018 volgde Nele de basisworkshop ‘Leespraat’ Leespraat is primair een communicatieprogramma voor kinderen met Downsyndroom en andere kinderen met spraak-taalproblemen of ontwikkelingsachterstand. De focus van leespraat is dat praten en lezen zich gelijk op ontwikkelen. Het lezen ondersteunt en ontwikkelt het praten. Met een nadruk op de keuze van leeswoorden die uit de belangstellingswereld van het kind komen en functioneel zijn in de communicatie, kan vanaf een zeer jonge leeftijd aan de uitspraak en het praten in zinnen gewerkt worden. Bijzondere kenmerken van de methode Leespraat zijn: betekenisvol lezen vanaf het begin  (lezen is begrijpend lezen) eigen leefwereld staat centraal  (lezen gekoppeld aan beleven) lezen om te leren praten  (stimuleren van het praten, zinslengte uitbreiden, uitspraak verbeteren) beginnen met…