Voorleessoftware in de kijker!

Een voorleesprogramma is een hulpmiddel voor wie erg moeizaam omgaat met schriftelijke communicatie, dus lezen en/of schrijven. Het voorlezen gebeurt automatisch en maakt gebruik van een neutrale, elektronische stem. De meest gebruikte voorleessoftwareprogramma’s integreren ook spellingondersteuning met o.m. woordvoorspelling en spellingcontrole. De diensten ADIBib en Lees voor! Vlaanderen zijn gratis toegankelijk voor alle leerlingen uit het gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs in Vlaanderen die beantwoorden aan volgende profielen: Leerlingen met een attest dyslexie Leerlingen met een attest dyspraxie Leerlingen met een gemotiveerd verslag Leerlingen met een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs Heb je interesse of vragen hierover? Neem dan contact op met Nele of Dorien. Zij geven je graag een extra woordje uitleg. Op onderstaande…