IMG-20171202-WA0001

Nele Christis

Specialisatie: dyscalculie
Mail: nele@logopedie-christis.be
Tel: +32 496 27 35 79

Voorstelling

Mijn naam is Nele Christis en in juni 2008 studeerde ik af aan de Lessius Hogeschool in Antwerpen als Bachelor in de Logopedie en Audiologie, afstudeerrichting Logopedie.

Na mijn studies kon ik direct aan de slag als zelfstandig logopediste in het Centrum voor Leerstoornissen te Neerpelt en in de praktijk van Carla Janssen te Heppen. Hier heb ik heel wat ervaring en kennis opgedaan.

In 2011 startte ik mijn eigen praktijk in Kinrooi en in september 2014 verhuisde de praktijk naar zijn huidige locatie te Maaseik.

Naast mijn werk als zelfstandig logopediste heb ik doorheen de jaren ook ervaring kunnen opdoen in het buitengewoon lager en secundair onderwijs.
Sinds januari 2011 werk ik dan ook als voltijds logopediste in buitengewoon onderwijs Mikado te Maasmechelen. Hier begeleid ik kinderen uit het type basisaanbod, kinderen met een motorische beperking (type 4) en kinderen met een autismespectrumstoornis (type 9).

Het werken met verschillende doelgroepen blijft me tot op heden enorm boeien. Om steeds up-to-date te blijven van de laatste veranderingen op logopedisch vlak volg ik geregeld bijscholingen en cursussen.

Ik ben eveneens lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, de wettelijk erkende beroepsvereniging.

Bijscholingen

Afwijkende mondgewoonten

 • Studiedag: slik- en verslikproblematiek (’t Weyerke)
 • Cursus: Oro-myofunctionele therapie
 • Vorming: Myofunctionele therapie in theorie en praktijk

Leerproblemen

 • Lezen en spellen
  • Symposium: Dyslexie – van onderzoek naar verantwoord (be)handelen (VVL)
  • Studiedag: Vloeiend leren lezen (Thomas More)
  • Studiedag: Leren lezen is zoveel meer: aanvankelijk lezen en spellen effectief aanpakken (Thomas More)
  • Studiedag: Lees- en schrijfmoeilijkheden, dyslexie en dysorthografie, hoe kan je aan de slag? (SIG)
  • Studiedag: Beginnende en gevorderde leesproblemen remediëren (SIG)
  • Basisworkshop: Leespraat (Stichting Scope)
  • Praktische cursus: Technisch lezen (KWeC)
 • Rekenen
  • Opleiding: Rekencoach (Eureka Expert)
  • Infoavond: Wiskanjers (Plantyn)
  • Vorming: Speels omgaan met breuken (Logopedia)
  • Studiedag: Kommagetallen en metend rekenen… niet voor rekenzwakke kinderen? (SIG)

Articulatieproblemen en fonologische problemen

 • Studiedag: Fonetische en fonologische articulatietherapie creatief en communicatief bekeken (SIG)
 • Cursus: Hodson en Paden: onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen (SIG)

Stemproblemen

 • Studiedag: De vele gezichten van de beroepsstem (KULeuven)
 • Postacademische vorming: Stem en stemproblemen

Taalproblemen

 • Studiedag: Taalscreening bij jonge kinderen (VVL)
 • Studiedag: Taal- en taalstoornissen bij kinderen (VVL)
 • Studiedag: nieuwe diagnostiek voor taalproblemen: de adaptatie en normering van de CELF (Lessius Hogeschool)
 • Studiedag: Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen met een taalleeftijd van 1;6 – 7;0 jaar (SIG)

Overig

 • Postgraduaat: Autisme en (rand-)normale begaafdheid, een bijzondere aanpak (UCLL)
 • Opleiding: SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren) (KHLim)
 • Lezing: Veerkracht – Hoe 2 identieke groepen hetzelfde kunnen meemaken, maar anders kunnen reageren
 • Studiedag: OVER-ZIEN De begeleiding van kinderen met CVI (Ganspoel)
 • Symposium: Verborgen Talenten (CEGO)
 • Lezing: digitale hulpmiddelen – een actueel antwoord als compensatie van ernstige lees- en spellingsproblemen (Centrum voor Leerstoornissen)
 • Vorming: Zelf creatief digitaal materiaal maken (Logopedia)
 • Vorming: Autisme en pesten (Eureka Expert)